❤ خاطرات دخترانه ❤

 

صـدای مقلبـ القٌلوبــ هـم بَلنـ د شٌـد..

دیگــ ر وقـتش رسیــ ده..

بایـ د تحــ ویل بـدهَـ م امســــــآل را..

فقــط موقـع تحویـل گرفتـ ن سال ِ جـدیـد..

بایـ د حـواسم را جَمـع كٌنــ م..

كــ ه تدبیــر خٌــ دا برآیَـم..

واقعــا همان حَـوِل حــالَنآ اِلـی اَحسَـ نِ الحـآل ای بـاشـ د كـ ه میخـوآنَم..

از تــ و چــ ه پنهــ آن...

خستــ ه ام از اسود الحــال بــ ودن های امســــــآل...

سیــــــــــاهی روزگـآرم بایـ د جایـش را به سیــ ن ِ دیگـری بـدهـ د..

 

 

 

 


نوشته شده در سه شنبه 29 اسفند 1391 ساعت 05:26 ب.ظ توسط mobina نظرات | |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak